Search This Blog

Friday, November 26, 2010

example of resume in Filipino

Iah Marie Centeno Evangelista

Mandaluyong City

532-41-95/09055984942

iahmarie@yahoo.com

NATAMONG EDUKASYON


Kolehiyo

Pamantasan ng Silangan Bachelor of Science in Business Administration

2219 C.M. Recto Ave. Manila Major in Financial Management

Taong Panuruan 2008-2012Hayskul

Good Shepherd Christian School Taong Panuruan 2004-2008

71 I. Lopez St. Mandaluyong City


Elementarya

Good Shepherd Christian School Taong Panuruan 1999-2004

71 I. Lopez St. Mandaluyong CityEKSPIRYENSA SA TRABAHO


Bangko Sentral ng Pilipinas Nobyembre 2011-Abril 2012

Roxas Boulevard

Convergys July 2012-December 2012

72 Bonifacio, OrtigasMGA NADALUHANG SEMINAR


Miyembro, BIORHYTHM, Pamantasan ng Silangan, Pebrero 26, 2009.

Miyembro, POWERUP, Pamantasan ng Silangan, Pebrero 18, 2009.

Miyembro, BUSINESS TALK: A DISCUSSION ON ECONOMICS TODAY, Pamantasan ng Silangan, Pebrero 18, 2009.

Miyembro, HOME PLANET, Pamantasan ng Silangan, Marso 15-20, 2008.MGA SINALIHAG ORGANISASYON


Junior Finance Executives (JFINEX) Taong 2010-2012

Junior Confederation of Finance Taong 2010-2012

Associations-Philippines (JCFAP)

Junior Philippines Institute of Accountants (JPIA) Taong 2008-2010

Pamantasan ng SIlangan

Junior Philippines Institute of Accountants (JPIA) Taong 2008-2010

National Capital RegionKARAKTER REPERENS


Aimee Fernandez

Propesor, Pamantasan ng Silangan

09082347856

Dyann Lasala

CPA, MBT Brokerage

09237684563

Joel Temporal

Propesor, Pamantasan ng Maynila

09217862343
NATATANGING ABILIDAD

Marunong gumamit ng iba-ibang besiyon ng Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel at Visual Basic. Sanay sa pagiging Stock broker o Trading Participant sa Philippine Stock Exchange. Marunong mag Kompyut ng Capital Gains at iba pang trabaho ng Financial Analyst.PERSONAL NA IMPORMASYON


Edad : 21 yrs. old

Kasarian : Female

Kapanganakan : February 18, 1992

Nasyonalidad : Filipino

Timbang : 5’1

Taas : 110 lbs

Sibil Istatus : Single

Relihiyon : Romanong Katoliko

Nasasalitang Dayalekto : Pilipino at Ingles
Ang lahat ng nabanggit sa taas ay totoo at tama.

No comments:

Post a Comment